یک مقام سعودی: عربستان قبل از توافق هسته‌ای، علیه سوریه وارد عمل می‌شود