مدیران روابط عمومی نیروهای خط مقدم تبادل اطلاعات هستند