ساخت نانو حامل حاوی RNA برای ترمیم و التیام سریع زخم‌ها