برداشت بیش از ۱۷ هزار تن چغندر در اندیمشک / رکورد خوزستان شکسته شد