وجود متقاضی خرید برای هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مزایده چهارم