فرمانده نیروی دریایی ارتش: ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش‌ در مدار 10 درجه حضور دارند