با همکاری انجمن ام اس ایران؛ بزرگترین جشنواره غذایی پایتخت امروز آغاز می شود