احکام متهمان حادثه تروریستی حمیدیه به‌زودی صادر می‌شود