بزرگترین فروشگاه اپل مرداد ماه در دبی افتتاح می‌ شود