مدیرکل جدید روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد