تجلی شعار مسابقات بین‌المللی قرآن در سالن اجلاس/ استقبال از عبدالباسطِ ایران