همایش پیاده‌روی به مناسبت اعیاد شعبانیه و سوم خرداد