ساخت پایلوت نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام برای اولین بار در کشور