حتما در انتخابات مجلس دهم کاندیدا می‌شوم/ حضور در این صحنه یک تکلیف است