مجمع ناشران انقلاب اسلامی، به سراغ کارخانه‌های داخلی کاغذ می‌رود