حمله پهپاد آمریکایی به شمال غرب پاکستان شش نفر را کشت