۴ پروژه واحد علوم و تحقیقات با حضور روحانی به بهره‌برداری رسید