استخدام کارشناس مالی , مهندس مکانیک و صنایع در یک شرکت معتبر - استخدام قم