قهرمان به لیگ والیبال برمی گردد/ کاله تیمداری می کند