معاون درمان وزیر بهداشت از کمک هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت به بیمه‌ها خبر داد