اولیایی: برخی دوستان حدود قلعه‌نویی را رعایت نمی‌کنند/این خصوصی‌سازی از سر باز کردن است!