مخالفت نتانیاهو با تقسیم قدس نشان‎دهنده بی‎نتیجه بودن مذاکرات سازش است