آیین شکرگزاری قرآن کریم پایه ابتدایی در ساوه برگزار شد