احمدی‌نژاد:انتقادها غیرمنصفانه را درآینده پاسخ می‌دهم/عکس