خودروهای دو ستاره استقلال و پرسپولیس این هفته تحویل داده می شود