آسمان تهران صاف است/ بارش باران پراکنده در سواحل شمالی خزر