عکس سلفی بهرام افشاری در جشن بازیگر/ ابراز تاسف مشایخی از حضور غیر تئاتری‌ها