کسانی در انتخابات فعال شده‌اند که چشم دیدن ولایت فقیه را ندارند