میزگرد رسانه‌ای با حضور تشکل‌های دانشجویی در شیراز برگزار شد