۷۰ مرکز تجاری و درمانی تهران به شبکه فاضلاب شهری وصل می‌شوند