بازديد دکتر روحاني از مرکز تحقيقات فيزيک پلاسما و افتتاح چند طرح دانشگاه آزاد اسلامي