دهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم در خراسان جنوبی برپا می شود