ورمزیار: مربی خارجی بهترین گزینه برای استقلال خواهد بود