تلویزیون درگیر دستمایه‌های کلیشه‌ای است/ لزوم جلب اعتماد مردم