مجریان شبکه‌های استانی صداوسیما از استعفا برای ثبت‌نام در انتخابات معاف شدند