ولایتی: نقش ایران و لبنان در مبارزه با افراط‌گرایی در منطقه بسیار مهم است