نشست تخصصی«دین و خرافه» در قطب علمی فلسفه دین برگزار می‌شود