پزشکیان: وظیفه شورای راهبردی وحدت بین اصلاح‌طلبان است نه تکه‌تکه کردن آنها