جلسه ویژه سیف با مدیران بانک‌ها/ فعالیت‌های مخفیانه را متوقف کنید