آغاز سفر اعضای اجلاس شورای المپیک آسیا به ایران از امروز