قاضی پور: چیت چیان و ابتکار قاتلان دریاچه هستند/ مقام دولتی: 700 میلیارد بودجه اختصاص یافته است