آغاز به کار اجلاس کمیته راهبری راه‌حل‌های راهبردی برای پناهندگان افغان