قاری سنگالی: امام خمینی(ره)، رهبر بزرگ جهان اسلام بود