مایلی‌کهن: به دلیل دعوت بازیکنان جوان به تیم ملی نمی‌توانیم اردویی داشته باشیم