نسل طلایی جودو البرز در راه است/ کسب مقام سومی کشور