آمادگی مرکز تفریحات دریایی منطقه آزاد انزلی برای پذیرایی از گردشگران