نماینده مجلس: مطالبات آذربایجان شرقی در راستای وعده های داده شده است