فرانسه: ایران و گروه 1+5 در لحظات پایانی به توافق می‌‌رسند