رفتار تبریزی‌ها جای تعجب داشت/ خودمان دنبال عامل این جنجال هستیم