حمله بی‌سابقه فرهاد مجیدی به قلعه نویی و مدیران استقلال